fbpx

Polityka Prywatności oraz RODO Agencji Rise Up Social Media

Polityka Prywatności

1. Informacje wstępne

Niniejszy dokument opisuje zasady wykorzystywania przez Rise Up Agencję Social Media tzw. „ciasteczek” – czyli plików „cookies”. Poprzez „ciasteczka”, czy też pliki „cookies” należy rozumieć pliki zapisywane w pamięci urządzenia końcowego (np. komputera albo urządzenia mobilnego) wykorzystywanego do odczytania strony internetowej w postaci ciągów znaków i cyfr, służące pozyskiwaniu informacji o sposobie wykorzystywania strony przez użytkowników.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz osobą wykorzystującą pliki „cookies” jest Grzegorz Maksel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rise Up Grzegorz Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, biuro@riseupagencja.pl

3. Cel wykorzystywania plików „cookies”

Ciasteczka wykorzystywane są w celu zebrania anonimowych danych o użytkownikach strony www.riseupagencja.pl (zw. dalej „stroną”), optymalizacji funkcjonalności strony na różnego rodzaju urządzeniach, pozycjonowania strony i reklamowania strony, 

4. Dane zawarte w  plikach „cookies”

W plikach „cookies” zapisywane są dane dotyczące rodzaju urządzenia końcowego służącego do odczytania strony, z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową, na jakie podstrony się kierował, do których usług się kierował, jakiej rozdzielczości używał oraz czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy. Administrator wykorzystuje zarówno ciasteczka stałe – zapisane w pamięci urządzenia końcowego, jak i ciasteczka sesyjne – tymczasowo zapisane w pamięci przeglądarki internetowej, istniejące do czasu zamknięcia przeglądarki. W „ciasteczkach” nie są zapisywane dane osobowe użytkownika.

Dane zapisywane w plikach „cookies” pozyskiwane są pośrednictwem aplikacji Google Analitycs. Istnieje możliwość zablokowania działania Google Analytics przez użytkownika poprzez opcjonalny dodatek do przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary Google Analytics na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika.

5. Usuwanie plików „cookies”

W każdym momencie użytkownik strony może wyłączyć zapisywanie plików „cookies”. Wyłączenie tej opcji w żaden sposób nie ograniczy możliwości korzystania ze strony internetowej, ani innych usług administratora. Sposób wyłączenia opcji zapisywania plików „cookies” jest uzależniony od wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie należy szukać u dostawce danej przeglądarki.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

1. Informacje ogólne

Niniejsza klauzula zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rise Up Agencję Social Media w Szczecinie. 

Poprzez „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacji o osobie fizycznej zidentyfikowania bądź możliwej do zidentyfikowania – czyli dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zw. dalej „RODO”.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – ze względu na zgodę wyrażoną przez użytkownika zawartą w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywanym przez Administratora na stronie www.facebook.com,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ze względu na niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne,
 2. elektroniczne dane identyfikacyjne,
 3. dane dotyczące prowadzonej przez użytkownika działalności związanej z zakresem świadczonych przez nas usług,
 4. wizerunek.

4. Udostępnienie danych osobom trzecim

Dane użytkownika są udostępniane podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania już zawartej umowy.

Dane nie są przekazywane do państw spoza UE i EOG.

5. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy. Najdłuższy okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat.

6. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Skutki odmowy podania danych osobowych

W przypadku odmowy podania danych osobowych niemożliwym będzie zawarcie umowy.

Napisz do nas
Rozwiniemy Twój Biznes

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat tego jak możemy Ci pomóc z chęcią odpowiemy! Dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

+48 730 061 041
biuro@riseupagencja.pl

ul.Parkowa 46/16
71-634 Szczecin